Regulamin

Regulamin link-do.pl


 

### Warunki korzystania z us艂ug Link-do

Ostatnia aktualizacja: Styczen 2024


 

Link-do, dostarczaj膮 swoim u偶ytkownikom us艂ugi skracania adres贸w URL, spersonalizowanych link贸w, zarz膮dzania linkami, link贸w w biografii, kod贸w QR oraz produkty i us艂ugi analityczne (zgromadzone w 鈥濽s艂ugach Link-do鈥). Prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z niniejszymi Warunkami korzystania z us艂ug (鈥濽mow膮鈥), poniewa偶 reguluj膮 one Pa艅stwa dost臋p do i korzystanie z Us艂ug Link-do i stanowi膮 wi膮偶膮c膮 umow臋 prawn膮 mi臋dzy Pa艅stwem a Link-do. Akceptuj膮c niniejsz膮 Umow臋 lub korzystaj膮c z Us艂ug Link-do w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, o艣wiadczaj膮 Pa艅stwo i gwarantuj膮, 偶e maj膮 Pa艅stwo uprawnienia do wi膮zania tej firmy lub innej osoby prawnej Umow膮 i w takim przypadku 鈥濸a艅stwo鈥, 鈥濸a艅stwa鈥 lub 鈥濳lient鈥 odnosi si臋 i stosuje do tej firmy lub innej osoby prawnej. Je艣li uzyskali Pa艅stwo dost臋p do i korzystanie z Us艂ug Link-do przez i w imieniu g艂贸wnego posiadacza konta, bezpo艣rednio lub za po艣rednictwem administratora, zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo r贸wnie偶 przestrzega膰 tej Umowy. Opr贸cz niniejszej Umowy, korzystanie z Us艂ug Link-do regulowane jest Polityk膮 prywatno艣ci Link-do, Polityk膮 akceptowalnego u偶ytkowania Link-do i Polityk膮 praw autorskich Link-do.


 

UZNAJ膭 PA艃STWO I ZGADZAJ膭 SI臉 PA艃STWO NA TO, 呕E, TWORZ膭C KONTO Link-do (鈥濳ONTO鈥), ZAKUPUJ膭C KONTO P艁ATNE, LUB KORZYSTAJ膭C Z US艁UG Link-do I INTERFEJS脫W PROGRAM脫W APLIKACYJNYCH (鈥濧PI鈥), WYRA呕AJ膭 PA艃STWO ZGOD臉 NA TO, 呕E PRZECZYTALI PA艃STWO, ROZUMIEJ膭 I ZGADZAJ膭 SI臉 Z ZAWARTO艢CI膭 NINIEJSZEJ UMOWY I POLITYK膭 AKCEPTOWALNEGO U呕YTKOWANIA Link-do. JE艢LI NIE ZGADZAJ膭 SI臉 PA艃STWO Z TYMI WARUNKAMI, NIE MAJ膭 PA艃STWO PRAWA DO DOST臉PU LUB KORZYSTANIA Z US艁UG Link-do.


 

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE POST臉POWANIA ROZPOZNAWCZEGO I ODST膭PIENIA OD KLASY AKCJI, JAK OPISANO W SEKCJI 12.1 PONI呕EJ. ZGADZAJ膭 SI臉 PA艃STWO, 呕E SPORY MI臉DZY NAMI B臉D膭 ROZSTRZYGANE PRZEZ WI膭呕膭CE, INDYWIDUALNE POST臉POWANIE ROZPOZNAWCZE, I ZREZYGNUJ膭 PA艃STWO Z PRAWA DO PROCESU PRZEZ JURY LUB DO UCZESTNICTWA JAKO POZWANE CZY CZ艁ONEK GRUPY W JAKIEJKOLWIEK DOMNIEMANEJ AKCJI ZBIOROWEJ LUB POST臉POWANIU REPREZENTACYJNYM.


 

### 1. ZAKRES I MODYFIKACJE


 

1.1 Modyfikacje. Link-do zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji lub zast膮pienia niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Je艣li dokonamy modyfikacji niniejszej Umowy, opublikujemy j膮 na naszej stronie i zaktualizujemy dat臋 鈥濷statniej aktualizacji鈥 na g贸rze Warunk贸w u偶ytkowania lub powiadomimy Pa艅stwa o modyfikacji w platformie Link-do. Ka偶da zmiana niniejszej Umowy b臋dzie skuteczna od daty 鈥濷statniej aktualizacji鈥 na g贸rze tej strony. Kontynuuj膮c korzystanie z Us艂ug Link-do po dacie 鈥濷statniej aktualizacji鈥, wyra偶aj膮 Pa艅stwo zgod臋 na podleganie zmienionej Umowie. Zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo, 偶e ponosz膮 Pa艅stwo odpowiedzialno艣膰 za regularne sprawdzanie zmian w niniejszej Umowie i 偶e korzystanie z Us艂ug Link-do po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie stanowi akceptacj臋 tych zmian. Je艣li zmieniona Umowa nie jest dla Pa艅stwa akceptowalna, Pa艅stwa jedynym 艣rodkiem odwo艂awczym jest zaprzestanie korzystania z Us艂ug Link-do.


 

1.2 Zmiany w Us艂ugach. Link-do mo偶e doda膰, usun膮膰, zawiesi膰, zaprzesta膰, zmodyfikowa膰 lub zaktualizowa膰 Us艂ugi Link-do w dowolnym momencie, wed艂ug w艂asnego uznania. Po dniu wej艣cia w 偶ycie takiej zmiany, Link-do nie b臋dzie ponosi膰 偶adnego obowi膮zku dotycz膮cego uruchamiania, 艣wiadczenia lub wsparcia starszych wersji dotkni臋tych Us艂ug Link-do.


 

1.3 Obs艂uga klienta. Link-do zapewnia centrum pomocy dla wszystkich u偶ytkownik贸w. Wi臋cej szczeg贸艂贸w na temat dodatkowych us艂ug wsparcia mo偶na znale藕膰 w centrum pomocy, do kt贸rego mo偶na uzyska膰 dost臋p za po艣rednictwem platformy.


 

### 2. KONTA P艁ATNE


 

2.1 Op艂aty. Link-do oferuje p艂atne Us艂ugi Link-do


 

, kt贸re zapewniaj膮 dodatkowe funkcje i funkcjonalno艣ci. Je艣li zapisz膮 si臋 Pa艅stwo na p艂atne konto, zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo op艂aci膰 Link-do wszystkie odpowiednie op艂aty za wybran膮 przez Pa艅stwa us艂ug臋 Link-do zgodnie z Pa艅stwa wyborem. Op艂aty s膮 niepodlegaj膮ce zwrotowi, chyba 偶e wymaga tego prawo lub inaczej jest to wyra藕nie dopuszczone w niniejszej Umowie.


 

2.2 Okres subskrypcji. Planowana op艂ata za konto p艂atne b臋dzie naliczana wed艂ug stawki podanej w momencie pocz膮tkowego zakupu na cyklicznej podstawie odpowiadaj膮cej terminowi Pa艅stwa subskrypcji, dop贸ki nie zrezygnuj膮 Pa艅stwo. Op艂aty podlegaj膮 zmianie i Link-do powiadomi Pa艅stwa o ka偶dej zmianie cen przed przetworzeniem kolejnej cyklicznej op艂aty. Mog膮 Pa艅stwo anulowa膰 subskrypcj臋 konta p艂atnego w dowolnym momencie, jednak偶e, chyba 偶e wymaga tego prawo, nie b臋d膮 Pa艅stwo uprawnieni do zwrotu lub uzyskania kredytu za wcze艣niejsze zako艅czenie lub za niekorzystanie z Us艂ug Link-do. Link-do zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany, modyfikacji lub zako艅czenia korzy艣ci z subskrypcji w dowolnym momencie wed艂ug w艂asnego uznania.


 

2.3 P艂atno艣膰. Zap艂ac膮 Pa艅stwo Link-do zgodnie z wybranym okresem p艂atno艣ci. Je艣li nie jest inaczej okre艣lone, p艂atno艣ci b臋d膮 wymagalne natychmiast. Uprawomocniaj膮 Pa艅stwo Link-do do naliczania op艂at zgodnie z wybranym przez Pa艅stwa sposobem p艂atno艣ci za subskrypcj臋 z wykorzystaniem wybranego przez Pa艅stwa sposobu p艂atno艣ci za po艣rednictwem platformy p艂atno艣ci online Link-do. Korzystaj膮c z zapisanej metody p艂atno艣ci (鈥濵etoda P艂atno艣ci鈥) w Pa艅stwa koncie, wyra偶aj膮 Pa艅stwo wyra藕n膮 zgod臋 i upowa偶nienie Link-do (lub naszego procesora p艂atno艣ci online) do naliczania op艂at cyklicznie zgodnie z terminem Pa艅stwa subskrypcji, chyba 偶e anuluj膮 Pa艅stwo subskrypcj臋 konta p艂atnego. Ponosz膮 Pa艅stwo odpowiedzialno艣膰 za wszelkie i wszystkie op艂aty naliczone na Pa艅stwa Metod臋 P艂atno艣ci. Podadz膮 Pa艅stwo pe艂ne i dok艂adne dane rozliczeniowe i kontaktowe dla Link-do. Link-do mo偶e dokonywa膰 zmian w oferowanej Metodzie P艂atno艣ci od czasu do czasu. Pa艅stwa obowi膮zkiem jest aktualizacja informacji p艂atniczych w przypadku konieczno艣ci zwi膮zanej z takimi zmianami. Link-do mo偶e zawiesi膰, obni偶y膰 lub zako艅czy膰 Us艂ugi, je艣li Op艂aty s膮 zaleg艂e. Niewykonane Op艂aty podlegaj膮 odsetkom karnym w wysoko艣ci jednego procenta (1,5%) miesi臋cznie (18% rocznie), lub maksymalnie dozwolonego przez prawo, kt贸re jest ni偶sze. Ponadto, Link-do b臋dzie uprawniony do odzyskania swoich koszt贸w windykacji, w tym rozs膮dnych op艂at adwokackich. Niezap艂ata Op艂at lub Op艂at za Odnowienie w terminie mo偶e doprowadzi膰 do wstrzymania, anulowania lub zawieszenia Us艂ug. DLA UNIKNI臉CIA W膭TPLIWO艢CI, Link-do MO呕E SK艁ADA膯 OKRESOWE OP艁ATY ODPOWIADAJ膭CE TERMINOWI WYBRANEJ PRZEZ PA艃STWA SUBSKRYPCJI BEZ DALSZEJ AUTORYZACJI Z PA艃STWA STRONY, DO MOMENTU, W KT脫RYM AKTYWNIE ANULUJECIE PA艃STWO SWOJE US艁UGI SUBSKRYPCJI LUB POWIADOMICIE Link-do, 呕E CHCECIE ZMIENI膯 SWOJE INFORMACJE O P艁ATNO艢CI METOD膭.


 

2.4 Podatki. Op艂aty s膮 wy艂膮czone z podatk贸w, c艂o, op艂at celnych i innych op艂at rz膮dowych (鈥濸odatki鈥), za kt贸re s膮 Pa艅stwo odpowiedzialni w zwi膮zku z niniejsz膮 Umow膮 lub korzystaniem z Us艂ug Link-do. Link-do wystawi Pa艅stwu faktur臋 za Podatki, gdy wymaga tego stosowne prawo, i zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na dokonanie p艂atno艣ci na warunkach okre艣lonych w fakturze. W przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, b臋dziesz zobowi膮zany do potr膮cenia i odprowadzenia wszelkich Podatk贸w od kwot p艂atnych na mocy niniejszej Umowy na rzecz w艂a艣ciwego organu podatkowego i zgadzasz si臋, 偶e dostarczysz Link-do wszystkie niezb臋dne dokumenty (w tym, ale nie tylko, dowody podatkowe otrzymane od w艂a艣ciwego organu podatkowego), aby Link-do m贸g艂 uzyska膰 zwrot podatku zagranicznego w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej kwocie potr膮conej przez Ciebie.


 

### 3. KORZYSTANIE Z US艁UG


 

3.1 Korzystanie z Us艂ug Link-do. Zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy oraz po dokonaniu op艂at za wszystkie nale偶ne op艂aty zgodnie z niniejsz膮 Umow膮, Link-do udziela Pa艅stwu nieekskluzywnej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji na dost臋p i korzystanie z Us艂ug Link-do zgodnie z nasz膮 Polityk膮 akceptowalnego u偶ytkowania. W celu unikni臋cia jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo, 偶e nie b臋d膮 Pa艅stwo korzysta膰 z Us艂ug Link-do w celach konkurencyjnych lub je艣li s膮 Pa艅stwo konkurentami Link-do.


 

3.2 Dane dost臋powe. Link-do udzieli Pa艅stwu nieprzenoszalnych danych dost臋powych do Us艂ug Link-do. Nie b臋dziesz Pa艅stwo udost臋pnia膰 danych dost臋powych ani przekracza膰 limit贸w u偶ytkownik贸w us艂ugi, kt贸r膮 zakupili Pa艅stwo. Nie b臋dziesz (i) nie b臋dziesz przedstawia膰 lub maskowa膰 to偶samo艣ci podczas korzystania z Us艂ug Link-do lub ubiegania si臋 o dost臋p do danych dost臋powych; (ii) wybiera膰 ani u偶ywa膰 jako nazwy u偶ytkownika lub domeny niestanowi膮cej praw innej osoby lub podmiotu lub strony trzeciej ni偶 Pa艅stwo bez odpowiedniej autoryzacji; (iii) wybiera膰 ani u偶ywa膰, jako nazwy u偶ytkownika lub domeny niestanowi膮cej praw innej osoby lub podmiotu, nazwy, kt贸ra jest w inny spos贸b obra藕liwa, wulgarna lub nieprzyzwoita lub w inny spos贸b narusza艂aby nasz膮 Polityk臋 akceptowalnego u偶ytkowania; lub (iv) przekracza膰 dost臋pu dozwolonego przez Link-do. B臋dziesz chroni膰 wszystkie udost臋pnione przez Link-do dane dost臋powe i zapewnisz zachowanie poufno艣ci i bezpiecze艅stwo danych. Je艣li jeste艣 podmiotem korporacyjnym, a nie osob膮 fizyczn膮 (A) tylko Twoi pracownicy i upowa偶nieni wykonawcy (鈥濸ersonel鈥) mog膮 korzysta膰 z Us艂ug Link-do; (B) wymagasz, aby Tw贸j Personel przestrzega艂 wszystkich praw (zdefiniowanych poni偶ej) oraz ogranicze艅 korzystania (w tym ogranicze艅 miejsc u偶ytkownik贸w) okre艣lonych w Umowie; (C) nie b臋dziesz udost臋pnia艂 danych dost臋powych ani przekracza膰 limit贸w u偶ytkownik贸w swojego poziomu us艂ugi; i (D) przyjmujesz do wiadomo艣ci, 偶e b臋dziesz w pe艂ni odpowiedzialny za wszelkie czyny lub zaniechania Twojego Personelu, niezale偶nie od tego, czy by艂y one autoryzowane czy nie. Link-do mo偶e aktualizowa膰, od艣wie偶a膰 lub zmienia膰 spos贸b dost臋pu do Us艂ug Link-do wed艂ug w艂asnego uznania.


 

3.3 Monitorowanie zgodno艣ci. Link-do mo偶e monitorowa膰 Pa艅stwa korzystanie z Us艂ug Link-do w celu zapewnienia zgodno艣ci z Umow膮 i zapewnienia zgodno艣ci z nasz膮 Polityk膮 akceptowalnego u偶ytkowania. Je艣li Link-do zaobserwuje korzystanie z Us艂ug Link-do, kt贸re nie s膮 zgodne z Umow膮, Link-do mo偶e (i) usun膮膰 lub dezaktywowa膰 wszystkie po艂膮czenia, kody lub inne Us艂ugi Link-do, kt贸re s膮 podejrzane o naruszenie naszej Polityki akceptowalnego u偶ytkowania lub niniejszej Umowy. Link-do zastrzega sobie prawo do zawieszenia korzystania z Us艂ug Link-do bez powiadomienia w przypadku, gdy uwa偶amy, w dobrej wierze, 偶e bezpiecze艅stwo Pa艅stwa konta Link-do zosta艂o naruszone lub Pa艅stwa konto Link-do jest u偶ywane w celu nielegalnym lub jakichkolwiek cel贸w naruszaj膮cych nasz膮 Polityk臋 akceptowalnego u偶ytkowania. Link-do zastrzega sobie prawo do zawieszenia Pa艅stwa dost臋pu do Us艂ug lub rozwi膮zania niniejszej Umowy bez powiadomienia w przypadku naruszenia Umowy.


 

### 4. PA艃STWA US艁UGI I TRE艢膯


 

4.1 Pa艅stwa Us艂uga. Link-do nie ponosi odpowiedzialno艣ci za Pa艅stwa produkty, tre艣ci lub us艂ugi (鈥濸a艅stwa Us艂ugi鈥), do kt贸rych uzyskuj膮 dost臋p za po艣rednictwem Us艂ug Link-do lub korzystaj膮 z nich u偶ytkownicy ko艅cowi lub kt贸rzy nale偶膮 do Pa艅stwa lub Pa艅stwa partner贸w, pracownik贸w, urz臋dnik贸w, dyrektor贸w, agent贸w, kontrahent贸w, konsultant贸w, partner贸w lub innych przedstawicieli. Nie b臋dziesz korzysta膰 z Us艂ug Link-do w spos贸b sugeruj膮cy jakiekolwiek partnerstwo, sponsorowanie lub poparcie Pa艅stwa Us艂ug przez Link-do. Nie b臋dziesz sugerowa膰 lub sugerowa膰, 偶e Link-do jest autorem lub w inny spos贸b odpowiedzialny za pogl膮dy lub tre艣膰 Pa艅stwa Us艂ug. Us艂ugi Link-do nie mog膮 by膰 u偶ywane w zwi膮zku z 偶adn膮 Zawarto艣ci膮 Zabronion膮 (zdefiniowan膮 w Sekcji 5 poni偶ej) lub 偶adnymi dzia艂aniami, w kt贸rych u偶ycie lub niepowodzenie Us艂ug Link-do mog艂oby prowadzi膰 do 艣mierci, obra偶e艅 cia艂a lub szk贸d materialnych lub 艣rodowiskowych lub wp艂yn膮膰 niekorzystnie lub narazi膰 na odpowiedzialno艣膰 Link-do w jakikolwiek spos贸b.


 

4.2 Pa艅stwa Tre艣膰. Niniejszym udzielasz Link-do nieodwo艂alnej, wieczystej, nieekskluzywnej, sublicencjonowalnej, przenoszalnej, bezzwrotnej, 艣wiatowej licencji do korzystania, kopiowania, importowania, wy艣wietlania, reprodukcji, wykonywania, dystrybucji, tworzenia utwor贸w zale偶nych, zmiany lub modyfikowania wszystkich adres贸w URL i innych informacji przekazanych przez Pa艅stwa Link-do (鈥濼re艣膰 Klienta鈥) w zwi膮zku z dostarczaniem, operacjami i promocj膮 Us艂ug Link-do oraz dla innych cel贸w biznesowych, w tym grupowych sp贸艂ek Link-do.


 

4.2.1. Wy艂膮cznie Pa艅stwo ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za tre艣ci, kt贸re przesy艂aj膮 Pa艅stwo za po艣rednictwem Us艂ugi Link-do lub za po艣rednictwem Us艂ug, a tak偶e za konsekwencje publikowania lub publikowania tych tre艣ci. Link-do nie gwarantuje dok艂adno艣ci, kompletno艣ci ani u偶yteczno艣ci tre艣ci. Mo偶emy odrzuci膰 lub usun膮膰 jak膮kolwiek tre艣膰, kt贸r膮 przekazuj膮 Pa艅stwo za po艣rednictwem Us艂ug Link-do, wed艂ug w艂asnego uznania, z powodu naruszenia niniejszej Umowy lub z innych powod贸w.


 

### 5. ZAWARTO艢膯 ZABRONIONA


 

5.1 Zawarto艣膰 Zabroniona. Nie b臋dziecie Pa艅stwo korzysta膰 z Us艂ug Link-do w celu publikowania, przesy艂ania, przechowywania ani udost臋pniania 偶adnych adres贸w URL, tre艣ci ani innych materia艂贸w, je艣li:


 

(a) naruszaj膮 one prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;

(b) s膮 bezprawne, szkodliwe, obel偶ywe, obce kulturze, obra藕liwe, pornograficzne, niesmaczne, pornograficzne, pornograficzne, bezprawne, wulgarne, obsceniczne, fa艂szywe, krzywdz膮ce, prowadz膮ce do nienawi艣ci, denerwuj膮ce, znies艂awiaj膮ce, wulgarny, obsceniczny, skandaliczny, lub w inny spos贸b obra藕liwy;

(c) promuj膮 lub popieraj膮 dzia艂alno艣膰 nielegaln膮;

(d) zawieraj膮 wirusy komputerowe lub inne kodowanie, pliki lub programy, kt贸re mog膮 zak艂贸ci膰, zniszczy膰 lub ograniczy膰 funkcjonalno艣膰 oprogramowania komputerowego lub sprz臋tu komputerowego lub urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;

(e) prowadz膮 do niezamierzonego odsy艂ania lub powoduj膮 niezamierzon膮 instalacj臋 oprogramowania lub innego elementu;

(f) podk艂ada si臋 pod kogo艣 innego lub inaczej wprowadza w b艂膮d co do pochodzenia;

(g) naruszaj膮 poufno艣膰, prywatno艣膰 lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym, ale nie tylko, prawa publicznego wizerunku, praw autorskich, praw autorskich, praw patentowych, praw znak贸w towarowych, praw do tajemnic handlowych, praw do prywatno艣ci lub innych praw osobistych; lub

(h) zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu publicznemu.


 

### 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 

6.1 Dane osobowe. W zwi膮zku z Pa艅stwa korzystaniem z Us艂ug Link-do, Link-do mo偶e przetwarza膰 dane osobowe na zasadach opisanych w naszej Polityce prywatno艣ci. O艣wiadczaj膮 Pa艅stwo, 偶e posiadaj膮 Pa艅stwo odpowiednie zgody i uprawnienia, aby przekazywa膰 dane osobowe Link-do w celu korzystania z Us艂ug Link-do, w tym przekazywanie danych osobowych do Link-do poza EOG.


 

### 7. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA


 

7.1 W艂asno艣膰 Link-do. Link-do i jego licencjodawcy zachowuj膮 wszelkie prawa, tytu艂y i interesy w i do Us艂ug Link-do i wszelkich zwi膮zanych z nimi tre艣ciach, kt贸re nie zosta艂y wyra藕nie udzielone w niniejszej Umowie.


 

7.2 Licencja od Pa艅stwa. Udzielacie Pa艅stwo Link-do nieodwo艂alnej, wieczystej, nieekskluzywnej, sublicencjonowalnej, przenoszalnej, nieodp艂atnej, bezzwrotnej, globalnej licencji na korzystanie z Pa艅stwa nazw u偶ytkownik贸w, wizerunk贸w, tre艣ci i innych danych osobowych w celu dostarczania, reklamowania i promowania Us艂ug Link-do oraz dla innych cel贸w biznesowych, w艂膮czaj膮c w to grupy sp贸艂ek Link-do.


 

### 8. REKLAMY


 

8.1. Reklamy Link-do. Link-do mo偶e wy艣wietla膰 reklamy i inne informacje handlowe w ramach Us艂ug Link-do.